Начальная страница

Леся Украинка

Энциклопедия жизни и творчества

?

Друскининкай (1885 г.)

Дом курорта в Друскининкае

Дом курорта в Друскининкае. Рисунок Н. Орды, 1868 г.

Печатается по изданию:

На известный курорт в Друскининкае мать привезла Лесю Украинку 15 июня 1885 г. Они находились здесь до 1 августа 1885 г., когда вернулись в Колодяжное.

Мирослав Мороз подал дату приезда как 3 июня [Мороз Н.А. Летопись жизни и творчества Леси Украинки. – К.: 1992 г., № 105]; нам кажется, что он воспринял дату, приведенную Ольгой Косач-Кривинюк, как григорианскую, и механически перевел ее в юлианскую.

О рисунке Наполеона Орды каталог представляет следующие данные:

Druskieniki. Łazienki zdrojowe.

Widok parku i budynku zdrojowego. Napis: «Łazienki w Druskienikach»; napis na podkładzie: «G. Grodzieńska Druskieniki, Łazienki; napis na kartce doklejonej do podkładu: Druskieniki nad Niemnem i rzeką Rotniczanką. Gub Grodzieńska. Wody mineralne i Solne – Był tu zamek zdobyty przez Krzyżaków r. 1312. Zbiera się tu corocznie znaczna liczba chorych szukających zdrowia. Tu pospólstwo mówi własnym sobie językiem litewskim. 1868.»

Rys. ołówkiem podmalowany sepią i akwarelą. 18,2 x 25,8 cm. Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4330. (Teka Grodzieńska).

[Katalog rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum narodowego w Krakowie. 1. Rysunki Napoleona Ordy / Opracowały Zofia Kucielska i Zofia Tobiaszowa. – Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1975, Nr. 152]