Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

Дача Соколової в Балаклаві (1907 р.)

Будинок в Балаклаві, де мешкала Леся…

Будинок в Балаклаві, де мешкала Леся Українка

Фрагмент поштівки початку 20 ст., з часу, близького до часу перебувалля Лесі Українки.

Слід знати, що цей будинок знаходився в Балаклаві за адресою вул. Назукіна, 34 (власне, на набережній). Він належав актрисі Соколовій. Климент Квітка й Леся Українка жили там з 17 (орієнтовно) серпня до початку жовтня 1907 р. Цей будинок вважався пам’яткою архітектури місцевого значення, і тому 11 лютого 2008 року його знесли. Чому і як – можна довідатись із дуже змістовної статті в журналі «».

Тут Леся Українка написала поезію «За горою блискавиці», працювала над завершенням драм «У пущі», «Руфін і Прісцілла», поеми «Віла-посестра».

Акт

г. Балаклава от 29 сентября 1954 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель Балаклавского городского Совета депутатов трудящихся т. Кирюхин В. Л., представитель Института литературы им. Т. Г. Шевченко Академии наук УССР кандидат филологических наук т. Бабышкин О. К. и управдомами Балаклавского гор[одского] Совета т. Костромина А. Г. составили настоящий акт в том, что, согласно писем великой украинской поэтессы Леси Украинки, она в 1907 году жила в городе Балаклаве, по Новой Набережной, в доме Соколовой.

Путем опроса жителей-старожилов г. Балаклавы тт. Тащи М. Ф., Хрей М., Григорьевой установлено, что дом, принадлежащий гр[ажданке] Соколовой, сохранился и находится по улице Назукина, № 34.

Акт составлен в двух экземплярах: один хранится в Балаклавском гор[одском] Совете, второй – в Институте литературы им. Т. Г. Шевченко АН УССР.

Председатель исполкома Балаклавского городского Совета депутатов трудящихся В. Кирюхин

Ст[арший] научный сотрудник Института литературы им. Т. Г. Шевченко О. Бабышкин

Управдомами Балаклавского домоуправления № 1 А. Костромина

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, відділ рукописів, ф. 1, спр. 1514, арк. 1. Машинопис. Оригінал.

Більше про цей будинок – на сайті «».