Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

Оргія

Леся Українка

Драматична поема

Діячі

Антей – співець.

Герміона – мати його.

Евфрозіна – сестра його.

Неріса – жінка його.

Хілон – ученик його.

Федон – скульптор.

Меценат – багатий, значний римлянин, нащадок відомого Мецената.

Префект.

Прокуратор.

Гості на оргії, раби, рабині, танцівниці, міми, хор панегіристів.

Діється в Корінфі під римським пануванням.


Примітки

Подається за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. – К. : Наукова думка, 1977 р., т. 6, с. 163 – 218.

Вперше надруковано в журн. «Дзвін», 1913, № 4, стор. 229 – 245, під криптонімом Л. У.

Роботу над драмою «Оргія» було почато влітку 1912 р. і закінчено, як свідчить дата в чорновому автографі, 28 березня 1913 р. В листі до О. Кобилянської від 21.03.1913 р. Леся Українка писала, що «все докінчує, та ніяк не докінчить одної речі, початої ще дома літом».

П’єса була тепло прийнята українською громадськістю. Активний діяч революційного руху на Україні, один з перших перекладачів творів В. І. Леніна українською мовою П. Ю. Дятлов (1883 – 1933) у статті «Пам’яті Лесі Українки» («Рабочая правда», 12 серпня 1913 р.) назвав «Оргію» «блискучою драматичною поемою».

На початку 1914 р. драма «Оргія» посмертно була дозволена до постановки і театр М. Садовського в Києві підготував її виставу.

Зберігся чорновий автограф – Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ, ф. 2, № 800.

Подається за першодруком.

Додаткові коментарі…

Меценат Гай Цільній (74..64 – 8 до н. е.) – римський політичний діяч, сподвижник імператора Августа (63 до н. е. – 14 н. н.е.). Щедро підтримував письменників і митців, використовуючи їхню творчість в інтересах політики Августа.

Префект – у стародавньому Римі особа, що займала військову, адміністративну, судову або господарську посаду.

Прокуратор – у Римській імперії чиновник, що відав збиранням податків та управлінням імператорськими маєтками.