Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

Леся Українка: матеріали до бібліографії

Людмила Златогорська

Літературно-критичні матеріали, монографії, статті про письменника вимагають фахового опрацювання та ґрунтовної систематизації. Насамперед це збір та каталогізація матеріалів, а також укладання річних і тематичних покажчиків. Наступний та дуже важливий етап – робота над опрацюванням зібраного матеріалу, який згодом зможе перерости в персональний повний бібліографічний покажчик.

Перший бібліографічний покажчик “Леся Українка” (укладач М. В. Булавицька) вийшов друком 1956 р. До нього внесено (вибірково) книги, журнальні та газетні публікації, рецензії з 1936 р. по 1 жовтня 1956 р. Бібліографія складається з восьми основних розділів. У першому подано основні дати життя й творчості письменниці. Другий – “Основні видання творів Лесі Українки” – репрезентує повні збірки, вибрані твори, поезії тощо. У третьому розділі – “Критико-біографічна література про Лесю Українку” – зібрано біографічні матеріали про письменницю (із листів, спогадів, критико-біографічних нарисів, монографій тощо). Четвертий розділ – “Леся Українка і народна творчість” – висвітлює її ставлення до народної творчості. У п’ятому розділі – “Леся Українка та українські письменники” – зібрано автобіографічні й критичні матеріали про творчі зв’язки з українськими митцями; у шостому (“Леся Українка і російська література”) та сьомому (“Леся Українка і зарубіжна література”) подано літературу про використання тем і сюжетів з інших літератур, про переклади тощо. У восьмому розділі – “Леся Українка в художній літературі” – уміщено перелік творів про неї. У виданні є “Алфавітний покажчик творів” і ”Алфавітний покажчик імен авторів, перекладачів, редакторів, художників-ілюстраторів книг”.

Бібліографія, яка була підготовлена до 100-річчя від дня народження Лесі Українки (1971) і вийшла друком 1972 р., вважається найповнішою. Матеріали бібліографічного покажчика “Леся Українка. Бібліографічний покажчик 1884–1970” (укладачі М. В. Булавицька та М. О. Мороз) викладено у двох розділах (із підрозділами) та довідковому апараті, який складається з покажчика імен, назв творів Лесі Українки, предметного покажчика й списку використаної літератури. Перший розділ – “Твори Лесі Українки” – дає змогу простежити видавничу історію творів; другий – “Про Лесю Українку та її творчість” – містить перелік критичних матеріалів про всі грані літературної, публіцистичної й наукової діяльності письменниці, а також ушанування пам’яті, сценічну історію драматичних творів, кінофільми, музичні композиції на її слова.

Оскільки з часу виходу цього покажчика не зібрано й не впорядковано бібліографію досліджень творчості Лесі Українки, то розпочато роботу над упорядкуванням повної бібліографії життєвого та творчого шляху.

До 130-річчя від дня народження Лесі Українки підготовлено й опубліковано бібліографічний покажчик праць викладачів Луцького педагогічного інституту (пізніше – Волинського держуніверситету), починаючи з 1957 р. до 2000 р., а також дипломні та магістерські роботи за 1979–2000 рр. (укладачі: А. Б. Гайда, О. О. Рисак). Продовженням роботи над упорядкуванням повної бібліографії, присвяченої творчості Лесі Українки, було впорядкування й видання покажчика (укладач Л. Златогорська) “Леся Українка. Бібліографічний покажчик праць викладачів, працівників, аспірантів та студентів Волинського державного університету імені Лесі Українки (2000–2005 рр.)” до 135-річчя від дня народження письменниці.

Пропоновані матеріали є черговим підготовчим етапом наукової бібліографічної роботи, присвяченої творчості видатної української письменниці. Вони висвітлюють столітню бібліографію драм: “Йоганна, жінка Хусова”, “На полі крові”, “Руфін і Прісцілла”, “У пущі”, які були закінчені Лесею Українкою в 1909 р.

“Йоганна, жінка Хусова”

1909

Українка Леся. Йоганна, жінка Хусова: драматичний етюд // Рідний край. – 1909. – № 32. – С. 4–11.

1910

Українка Леся. Йоганна, жінка Хусова: драматичний етюд // Рідний край. – 1910. – № 33. – 6 січ. – С. 5–10.

Українка Леся. Йоганна, жінка Хусова: драматичний етюд. – К.: [б. в.], 1910. – 40 с.

1911

Євшан М. [Рец. на кн.: Українка Леся. Йоганна, жінка Хусова // Твори. Кн. 1. – К.: Дзвін, 1911. – 218 с.] // Літ.-наук. вістн. – 1911. – Т. 56, кн. 12. – С. 611– 614.

Русова С. [Рец. на кн.: Українка Леся. Йоганна, жінка Хусова // Твори. Кн. 1. – К.: Дзвін, 1911. – 218 с.] // Киев. вести. – 1911. – № 280. – 10 окт.

Русова С. Новости украинской литературы [Рец. на кн.: Українка Леся. Йоганна, жінка Хусова // Твори. Кн. 1. – К.: Дзвін, 1911. – 218 с. // Киев. почта. – 1911. – № 874.

Сріблянський М. На сучасні теми. [Про твір “Йоганна, жінка Хусова”] // Укр. хата. – 1911. – № 3. – С. 170–186.

Українка Леся. Йоганна, жінка Хусова // Твори. Кн. 1. – К.: Дзвін, 1911. – 218 с.

Шаповал М. [Рец. на кн.: Українка Леся. Йоганна, жінка Хусова. (Драматичний етюд). – К.: [б. в.], 1910. – 40 с.] // Літ.-наук. вістн. – 1911. – Т. 53, кн. 1. – С. 227–229.

1912

Данько М. Життя і люди. [Рец. на кн.: Українка Леся. Йоганна, жінка Хусова . Твори. Кн. 1. – К.: Дзвін, 1911. – 218 с.] – Неділя. – 1912. – № 27–28. – С. 5–6. – 21 лип.

1923

Мамонтов Я. [Рец. на кн.: Українка Леся. Твори: у 7 т. – Т. 4. Драматичні твори. – К.; Х.: Книгоспілка, 1923. – 344 с.] // Книга. – 1923. – № 3. – С. 35–36.

Українка Леся. Йоганна, жінка Хусова // Твори: у 7 т. – Т. 4. Драматичні твори. – К.; Х.: Книгоспілка, 1923. – 344 с.

Українка Леся. Йоганна, жінка Хусова. Драма. – К.; Берлін: Укр. накладня, [б. р.]. – 39 с. – (Загальна б-ка, № 236; точна дата видання невідома).

1927

Українка Леся. Йоганна, жінка Хусова // Вибр. твори / [за заг. ред. А. Ніковського]. – К.: Час, 1927. – 208 с.: [1] л. портр.

Оришкевич І. [Рец. на кн.: Українка Леся. Вибр. твори / [за заг. ред. А. Ніковського]. – К.: Час, 1927. – 208 с.: [1] л. портр.]. // Життя і революція. – 1927. – № 2. – С. 246–247.

1929

Українка Леся. Йоганна, жінка Хусова // Твори: в 12 т. – Т. 8. Драми / [за заг. ред. Б. Якубського]. – К.: Книгоспілка, 1929. – 244 ; 117 с.: [1] л. портр.

Якубський Б. Йоганна, жінка Хусова // Українка Леся. Твори: у 12 т. – Т. 8. Драми / [за заг. ред. Б. Якубського]. – К.: Книгоспілка, 1929. – С. 45–53.

1947

Гозенпуд А. Поетичний театр: драматичні твори Лесі Українки. – К.: Мистецтво, 1947. – 302 с.: ілюстр, портр. – (Інформація про драматичний етюд “Йоганна, жінка Хусова”).

1952

Українка Леся. Йоганна, жінка Хусова // Твори: у 5 т. – Т. 3. Драматичні твори. Прозові твори. – К.: Держлітвидав України, 1952. – 804 с.: [7] л. ілюстр.

1954

Українка Леся. Йоганна, жінка Хусова // Вибране. – К.: Держлітвидав України, 1954. – 547 с.; 1 л. портр. – (300 років возз’єднання України з Росією).

Якубський Б. Йоганна, жінка Хусова // Українка Леся. Твори: [у 12 т.]. Т. 8. Драми. – Нью-Йорк: Видавнича спілка Тищенка і Білоуса, 1954. – С. 45–53.

1956

Украинка Леся. Иоанна, жена Хусы [Дейч А. Комментарии] // Собр. сочинений: в 4 т. – Т. 3. Драматические произведения / [под ред. Н. Брауна, А. Дейча, М. Рыльского]. – М.: Гослитиздат, 1956. – 566 с.

1963

Бабишкін О. Драматургія Лесі Українки. – К.: Держ. вид-во образотворч. мистец. і муз. л-ри УРСР, 1963. – 410 с.: портр., ілюстр.

1964

Українка Леся. Йоганна, жінка Хусова // Твори: в 10 т. – Т. 5: Драматичні твори. – К.: Дніпро, 1964. – 309 с.: [5] л. ілюстр.

1976

Українка Леся. Йоганна, жінка Хусова // Твори: в 12 т. – Т. 5: Драматичні твори. – К.: Наук. думка, 1976. – 332 с.

1999

Головій С. Драматичний етюд Лесі Українки “Йоганна, жінка Хусова”: проблема національної зради // Наук. вісн. Волинського державного університету ім. Лесі Українки: філол. науки. – Луцьк.: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – 1999. – № 15. – С. 12–15.

2000

Кухар Роман В. До джерел драматургії Лесі Українки: монографія. – Ніжин: Вікторія-Ніжин, 2000. – 268 с.

2003

Матвєєва Т. Мотив гріха у драматичних поемах Лесі Українки “Одержима”, “Йоганна, жінка Хусова” // Леся Українка і сучасність: зб. наук. пр. Т. 1. – Луцьк: Волин. обл. друк., 2003. – С. 185–192.

2005

Кудрявцев М. Грізна близькість відданості та зради // Укр. мова та л-ра. – 2005. – № 7. – С. 12–15.

2008

Леся Українка. Усі твори в одному томі / Передм. М. Литвинця. – К.; Ірпінь: ВТВ “Перун”, 2008. – 1376 с. – (Поетич. поличка “Перун”).

2009

Демська-Будзуляк Л. Драма свободи в модернізмі: Пророчі голоси драматургії Лесі Українки: монографія. – К.: Академвидав, 2009. – 184 с. – (Серія “Монограф”).

“На полі крові”

1910

Українка Леся. На полі крові. Драматична поема // Літ.-наук. вістн. – 1910. – Т. 52, кн. 12. – С. 433 – 448.

1919

Українка Леся. На полі крові. Драматична поема. – Чернігів: Деснян. хвилі, 1919. – 24 с.

1920

Українка Леся. На полі крові // “В катакомбах” і інші п’єси. – К.: Всеукр. держ. вид-во, Київська філія, 1920. – 72 с.

1921

Зеров М. [Рец. на кн.: Українка Леся. На полі крові // “В катакомбах” і інші п’єси. – К.: Всеукр. держ. вид-во, Київ. філія, 1920. – 72 с.] // Голос друку. – 1921. – Кн. 1. – С. 195–196.

1923

Українка Леся. На полі крові // Твори: у 7 т. – Т. 4. Драматичні твори. – К.; Х.: Книгоспілка, 1923. – 344 с.

Мамонтов Я. [Рец. на кн.: Українка Леся. Твори: у 7 т. – Т. 4. Драматичні твори. – К.; Х.: Книгоспілка, 1923. – 344 с.] // Книга. – 1923. – № 3. – С. 35–36.

1927

Українка Леся. На полі крові // Вибр. твори / [за заг. ред. А. Ніковського]. – К.: Час, 1927. – 208 с.: [1] л. портр.

Оришкевич І. [Рец. на кн.: Українка Леся. Вибр. твори / [за заг. ред. А. Ніковського]. – К.: Час, 1927. – 208 с.: [1] л. портр. – Життя і революція. – 1927. – № 2. – С. 246–247.

1928

Борейко М. Антирелігійні й антихристиянські моменти в драматичній творчості Лесі Українки // Безвірник. – 1928. – № 1. – С. 22–30.

1929

Ненадкевич Є. На полі крові // Українка Леся. Твори: у 12 т. – Т. 8. Драми / [за заг. ред.: Б. Якубського]. – К.: Книгоспілка, 1929. – С. 1–33.

Українка Леся. На полі крові // Твори: у 12 т. – Т. 8. Драми / [за заг. ред.: Б. Якубського]. – К.: Книгоспілка, 1929. – 244, 117 с.: [1] л. портр.

1939

Ненадкевич Є. На полі крові // Українка Леся. Повне видання творів: у 10 т. – Т. 4. Драматичні поеми / [за заг. ред.: Б. Романенчука]. – Л.: Укр. книгоспілка, 1939. – 277 с.: [1] л. портр.

Українка Леся. На полі крові // Повне видання творів: у 10 т. – Т. 4. Драматичні поеми / [за заг. ред. Б. Романенчука]. – Л.: Укр. книгоспілка, 1939. – 277 с.: [1] л. портр.

1947

Гозенпуд А. Поетичний театр: драматичні твори Лесі Українки. – К.: Мистецтво, 1947. – 302 с.: ілюстр., портр.

1949

Українка Леся. На полі крові // Драматичні твори / [за заг. ред. О. І. Білецького; худ. С. Яблонська]. – К.: Держлітвидав України, 1949. – 482 с.: портр.

1950

Украинка Леся. На поле крови [послесловие: Дейч А. О драматических произведениях Леси Украинки] // Собр. сочинений: в 3 т. – Т. 2. / [ред. М. Рыльский, Н. Браун, А. Дейч]. – М.: Гослитиздат, 1950. – 840 с.: [1] л. портр., ноты.

1952

Українка Леся. На полі крові // Твори: в 5 т. – Т. 3. Драматичні твори. Прозові твори. – К.: Держлітвидав України, 1952. – 804 с.: [7] л. ілюстр.

1954

Ненадкевич. Є. На полі крові // Українка Леся Твори: в 12 т. – Т. 8. Драми. – Нью-Йорк.: Видавнича спілка Тищенка і Білоуса, 1954. – С. 1–33.

Українка Леся. На полі крові // Вибране. – К.: Держлітвидав України, 1954. – 547 с.: [1] л. портр. – (300 років возз’єднання України з Росією).

1956

Жовінська Ш. Боротьба Лесі Українки проти “утішительства” і зради [“Кассандра”, “На полі крові”] // Леся Українка. Публікації. Статті. Дослідження. Вип. 2. Публіцистика. Прозові твори. Листи. Статті. Дослідження. Спогади / [ред. О. К. Бабишкін]. – К.: Вид-во АН УРСР, 1956. – С. 353–369.

Украинка Леся. На поле крови [Дейч А. Комментарии] // Собр. сочинений: в 4 т. – Т. 3. Драматические произведения / [под ред., Н. Брауна, А. Дейча, М. Рыльского]. – М.: Гослитиздат, 1956. – 566 с.

1960

Бабишкін О. “На полі крові” // Леся Українка. Публікації, статті, дослідження, спогади. Т. 3. – К.: Вид-во АН УРСР, 1960. – С. 138–160. – (АН УРСР. Ін-т л-ри).

Сергієнко Є. Про один обвинувальний акт // Войовничий атеїст. – 1961. – № 12. – С. 52–54.

1963

Бабишкін О. Драматургія Лесі Українки. – К.: Держ. вид-во образотворч. мистец. і муз. л-ри УРСР, 1963. – 410 с.: портр., ілюстр.

1964

Українка Леся. На полі крові // Твори: в 10 т. – Т. 5. Драматичні твори. – К.: Дніпро, 1964. – 309 с.: [5] л. ілюстр.

1966

Українка Леся. На полі крові // Вибране. – К.: Дніпро, 1966. – 718 с.

1973

Гузар З. Драматична поема Лесі Українки “На полі крові” // Леся Українка. Публікації. Статті. Дослідження. – К.: Наук. думка, 1973. – С. 93–99.

1976

Українка Леся. На полі крові // Твори: в 12 т. – Т. 5. Драматичні твори. – К.: Наук. думка, 1976. – 332 с.

1980

Смирнів В. Етюд Юди Іскаріотського в поемі “На полі крові” // Леся Українка: зб. пр. на 100-річчя від дня народження Лесі Українки. – Філадельфія: Світовий комітет відзначення 100-річчя народження Лесі Українки, 1980. – С. 233–242.

1991

[Б. а.] Постановка “На полі крові” у Львівському театрі М. Заньковецької // Укр. театр. – 1991. – № 4. – С. 4–5.

1999

Кудрявцев М. Самовиправдання як самовикриття : [драматич. етюд “На полі крові”] // Укр. мова та л-ра. – 1999. – № 6. – С. 6.

Яблонська О. Покараний життям: до проблеми інтерпретації образу Юди в драматичній поемі “На полі крові” Лесі Українки // Наук. вісн. Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. – 1999. – № 15. – С. 84–87.

2000

Антофійчук В. Драматична поема Лесі Українки “На полі крові” в контексті української літератури та загальнокультурної традиції // Євангельські образи в українській літературі XX століття. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 121–146.

Кухар Р. В. До джерел драматургії Лесі Українки: монографія. – Ніжин: Вікторія- Ніжин, 2000. – 268 с.

2001

Антофійчук В. Трансформація образу Іуди Іскаріота в українській літературі XX століття // Слово і Час. – 2001. – № 2. – С. 52–58. – (Контекст).

2006

Мірошниченко П. Трагедізація міфа про зраду (“На полі крові” Лесі Українки) // Слово і Час. – 2006. – № 2. – С. 3–8. – (Дати).

2008

Українка Леся. Усі твори в одному томі / передм. М. Литвинця. – Київ; Ірпінь: ВТВ “Перун”, 2008. – 1376 с. – (Поетич. поличка “Перун”).

2009

Демська-Будзуляк Л. Драма свободи в модернізмі: Пророчі голоси драматургії Лесі Українки: монографія. – К.: Академвидав, 2009. – 184 с. – (Серія “Монограф”).

“Руфін і Прісцілла”

1911

Українка Леся. Руфін і Прісцілла: драма в 4 діях // Літ.-наук. вістн. – 1911. – Т. 56, кн. 10. – С. 3–44; кн. 11. – С. 193–241.

1912

[Б. а.] Заборонені п’єси // Рідний край. – 1912. – № 7. – С. 23. – (Інформація про драму “Руфін і Прісцілла”)

[Федюшка М. О.] Здобутки української літератури за 1911 рік [про драму “Руфін і Прісцілла”. Підпис Євшан М.] // Літ.-наук. вістн. – 1912. – Т. 57, кн. 1. – С. 103–109.

1923

Українка Леся. Руфін і Прісцілла // Твори: в 7 т. – Т. 4. Драматичні твори. – К.; Х.: Книгоспілка, 1923. – 344 с.

Мамонтов Я. [Рец. на кн.: Українка Леся. Твори: в 7 т. – Т. 4. Драматичні твори. – К.; Х.: Книгоспілка, 1923. – 344 с.] // Книга. – 1923. – № 3. – С. 35–36.

1927

Зеров М. Руфін і Прісцілла. (До історії задуму і виконання) // Українка Леся. Твори: в 12 т. – Т. 7. Драми / [за заг. ред.: Б. Якубського]. – К.: Книгоспілка, 1930. – С. 21–41.

Українка Леся. Руфін і Прісцілла // Твори: в 12 т. – Т. 7. Драми / [за заг. ред.: Б. Якубського]. – К.: Книгоспілка, 1930. – CXV с.; факс.

1947

Гозенпуд А. Поетичний театр: драматичні твори Лесі Українки. – К.: Мистецтво, 1947. – 302 с.: іл., портр. – (Інформація про драму “Руфін і Прісцілла”).

1950

Украинка Леся. Руфин и Присцилла [Послесловие: Дейч А. О драматических произведениях Леси Украинки] // Собр. сочинений: в 3 т. – Т. 2. / [ред. М. Рыльский, Н. Браун, А. Дейч]. – М.: Гослитиздат, 1950. – 840 с.: [1] л. портр., ноты.

1951

Возняк М. Свідомо скалічена драма Лесі Українки: [“Руфін і Прісцілла”]. – Наук. зап. Львів. ун-ту, 1951. – Т. 19, вип. 1: Літ.-критичн. зб. – С. 52–75.

Українка Леся. Руфін і Прісцілла // Твори: в 5 т. – Т. 2. Драматичні твори. – К.: Держлітвидав України, 1951. – 674 с.: [11] л. іл. і портр.

1954

Зеров М. Руфін і Прісцілла. (До історії задуму і виконання): [вст. ст. до драми] // Українка Леся. Твори: в 12 т. – Т. 7. Драми. – Нью-Йорк: Видавнича спілка Тищенка і Білоуса, 1954. – С. 21–41.

1955

Бабишкін О. Дві антихристиянські драми Лесі Українки: (“Руфін і Прісцілла” та “Адвокат Мартіан”) // Наук. зап. – 1955. – № 18. – С. 210–226.

1956

Украинка Леся. Руфин и Присцилла. [Дейч А. Комментарии] // Собр. сочинений: в 4 т. – Т. 2. Драматические произведения / [под ред. Н. Брауна, А. Дейча, М. Рыльского]. – М.: Гослитиздат, 1956. – 511 с.

1960

Ставицький О. Драма Лесі Українки “Руфін і Прісцілла”: (до питання про творчу історію та ідейний зміст) // Леся Українка. Публікації, статті, дослідження, спогади. – Т. 3. – К.: Вид-во АН УРСР, 1960. – С. 161–194. – (АН УРСР ; Ін-т л-ри).

1963

Бабишкін О. Драматургія Лесі Українки. – К.: Держ. вид-во образотворч. мистец. і муз. л-ри УРСР, 1963. – 410 с.: порт., іл.

1964

Українка Леся. Руфін і Прісцілла // Твори: в 10 т. – Т. 4. Драматичні твори. – К.: Дніпро, 1964. – 334 с.: [6] л. іл.

1976

Українка Леся. Руфін і Прісцілла // Твори: в 12 т. – Т. 4. Драматичні твори. – К.: Наук. думка, 1976. – 347 с.

1984

Дем’янівська Л. Жанрова специфіка драми Лесі Українки “Руфін і Прісцілла” // Леся Українка. Публікації. Статті. Дослідження. – К.: Наук. думка, 1984. – С. 150–158.

Дем’янівська Л. “Руфін і Прісцілла” // Українська драматична поема к. XIX – поч. XX ст.: [проблематика, жанрова специфіка]. – К.: Вища шк., 1984. – С. 82–96.

2000

Кухар Р. В. До джерел драматургії Лесі Українки: монографія. – Ніжин: Вікторія-Ніжин, 2000. – 268 с.

2001

Гаджилова Г. Творча генеза тексту драми Лесі Українки “Руфін і Прісцілла” та особливості характеротворення // Слово і Час. – 2001. – № 4. – С. 51–57. – (До ювілею Лесі Українки).

Гаджилова Г. Драма Лесі Українки “Руфін і Прісцілла”: проблематика, поетика, становлення тексту: автореф. дис. … канд. філол. наук. – К.: Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2001. – 18 с.

2003

Харченко С. Семантико-синтаксична структура простих речень спонукальної модальності в драмі Лесі Українки “Руфін і Прісцілла” // Леся Українка і сучасність: зб. наук. пр. – Т. 1. – Луцьк: Волин. обл. друк., 2003. – С. 395–401.

2006

Гаджилова Г. Драматичні твори Лесі Українки: текстологія, проблематика, поетика // Леся Українка і сучасність: зб. наук. пр. – Т. 3. – Луцьк: Волин. обл. друк., 2006. – С. 79–91. – (Інформація про драму “Руфін і Прісцілла”).

Колошук Н. Інтелектуальний конфлікт у драматургії Лесі Українки: (Стаття третя: ідея християнства) // Леся Українка і сучасність: зб. наук. пр. – Т. 3. – Луцьк: Волин. обл. друк., 2006. – С. 203–219.

2007

Вірченко Т. Драматизм релігійних протистоянь у п’єсі Лесі Українки “Руфін і Прісцілла” // Леся Українка і сучасність: зб. наук. пр. – Т. 4, кн. 1. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – С. 112–120.

2008

Українка Леся. Усі твори в одному томі / Передм. М. Литвинця. – К.; Ірпінь: ВТВ “Перун”, 2008. – 1376 с. – (Поет. поличка “Перун”).

2009

Демська-Будзуляк Л. Драма свободи в модернізмі: Пророчі голоси драматургії Лесі Українки: монографія. – К.: Академвидав, 2009. – 184 с. – (Серія “Монограф”).

“У пущі”

1910

Українка Леся. У пущі. (Драматична поема) // Літ.-наук. вістн. – 1910. – Т. 49, кн. 3. – С. 481– 500; Т. 50, кн. 4. – С. 3–45.

1911

Сріблянський М. На сучасні теми. [Про твір “У пущі”] // Укр. хата. – 1911. – № 3. – С. 170–186.

1918

Українка Леся. У пущі // Твори. – Т. 1. – К.: Друкар, 1918. – 253 с.

1919

Зеров М. Леся Українка. З нагоди нового видання творів [рец. на кн.: Українка Леся. У пущі // Твори. – Т. 1. – К.: Друкар, 1918. – 253 с.] // Книгар. – 1919. – № 21. – Стовп. 1340–1360.

1920

Лилик Л. Леся Українка. У пущі. (Генеза, характеристика осіб, зміст). – Л.: Укр. книгарня, [б. р.]. – 28 с. – (Літ.-критич. б-ка, № 51; точна дата видання невідома).

1923

Українка Леся. У пущі // Твори: в 7 т. – Т. 3. Драматичні твори. – К.; Х.: Книгоспілка, 1923. – 288 с.

Мамонтов Я. [Рец. на кн.: Українка Леся. Твори: в 7 т. – Т. 3. Драматичні твори. – К.; Х.: Книгоспілка, 1923. – 344 с.] // Книга. – 1923. – № 1. – С. 47–48.

1926

Українка Леся. У пущі: драматична поема в 3-х діях. [у ред. й із передм. та поясненнями А. Крушельницького]. – Л.: Накладом Книгарні Наук. т-ва ім. Шевченка, 1926. – IX, 94 с. – (Вид-во “Для школи і дому”, № 1).

1930

Українка Леся. У пущі // Твори: у 12 т. – Т. 9. Драми / [за заг. ред.: Б. Якубського]. – К.: Книгоспілка, 1930. – 182; 129 с.; факс.

Филипович П. Генеза драматичної поеми Лесі Українки “У пущі” // Українка Леся. Твори: [у 12 т.]. – Т. 9. Драми / [за заг. ред. Б. Якубського]. – К.: Книгоспілка, 1930. – С. 7–27.

1939

Деркач М. У пущі // Українка Леся. Повне видання творів: у 10 т. – Т. 5. Драматичні поеми / [за заг. ред. Б. Романенчука]. – Л.: Укр. книгоспілка, 1939. – 260 с.: [1] л. портр.

Українка Леся. У пущі // Повне видання творів: у 10 т. – Т. 5. Драматичні поеми / [за заг. ред. Б. Романенчука]. – Л.: Укр. книгоспілка, 1939. – 260 с.: [1] л. портр.

1946

Украинка Леся. В пуще // Избранное / [под общей ред. П. Антокольского, М. Бажана, Ал. Дейча и В. Россельса]. – М.: Гослитиздат, 1946. – 606 с.: [1] л. портр.

1947

Гозенпуд А. Поетичний театр: драматичні твори Лесі Українки / А. Гозенпуд. – К.: Мистецтво, 1947. – 302 с.: іл., портр.

1949

Українка Леся. У пущі // Драматичні твори / [за заг. ред. О. І. Білецького, худ. С. Яблонська]. – К.: Держлітвидав України, 1949. – 482 с.: портр.

1950

Украинка Леся. В пуще [послесловие: Дейч А. О драматических произведениях Леси Украинки] // Собр. сочинений: в 3 т. – Т. 2. / [ред.: М. Рыльский, Н. Браун, А. Дейч]. – М.: Гослитиздат, 1950. – 840 с.: [1] л. портр., ноты.

1952

Українка Леся. У пущі // Твори: в 5 т. – Т. 3. Драматичні твори. Прозові твори. – К.: Держлітвидав України, 1952. – 804 с.: [7] л. ілюстр.

1953

Жмуркевичева С. Новий світ у Лесі Українки // Жіночий світ (Вінніпег). – 1953. –Ч. 10. – С. 4.

Лесик В. Леся Українка про роль поета в суспільному житті // Л-ра в шк. – 1953. – № 4. – С. 75–78.

Лещенко П. Класики української літератури про американо-англійський імперіалізм // Жовтень. – 1953. – № 4. – С. 111–115.

Українка Леся. У пущі // Українська класична п’єса. Т. 3. – К.: Мистецтво, 1953. – С. 265–557; портр.

1954

Украинка Леся. В пуще / [Рыльский М. Леся Украинка, Дейч А. Драматургия Леси Украинки] // Драматические произведения. – М.: Искусство, 1954. – 840 с.: [1] л. портр., [11] л. ил., [3] с. нот. прил.

Филипович П. Генеза драматичної поеми Лесі Українки “У пущі” // Українка Леся. Твори: в 12 т. – Т. 9. Драми. – Нью-Йорк: Видавнича спілка Тищенка і Білоуса, 1954. – С. 7–27.

1955

Українка Леся. У пущі // Вибране. – К.: Радян. письм., 1955. – 708 с.: [1] л. портр.

1956

Украинка Леся. В пуще. [Дейч А. Комментарии] // Собр. сочинений: в 4 т. – Т. 3. Драматические произведения / [под ред. Н. Брауна, А. Дейча, М. Рыльского]. – М.: Гослитиздат, 1956. – 566 с.

1957

Міщенко Д. Ідейно-художній зміст драматичної поеми Лесі Українки “У пущі” // Українка Леся. У пущі. Драматична поема. – К.: Держлітвидав України, 1957. – С. 3–20.

Українка Леся. У пущі. Драматична поема / [вст. ст. Д. Міщенка]. – К.: Держлітвидав України, 1957. – 177 с.

1958

Семенова Е. Волнующая поэма о свободе любви // Комсомольская правда. – 1958. – 20 июля.

Ставицький О. З творчої історії поеми Лесі Українки “У пущі” / О. Ставицький // Наук. зап. Київ. ун-ту. – 1958. – Т. 17, вип. 2.: [зб. філол. ф-ту]. – № 13. – С. 53–72.

1959

Ставицький О. “У пущі” Лесі Українки // Радян. літературознавство. – 1959. – № 3. – С. 89–103. – (У творчій лабораторії).

Ставицкий О. Драматическая поэма Леси Украинки “В пуще” : автореф. дис. … канд. филол. наук. – К.: АН УРСР; Ин-т л-ры АН УРСР, 1959. – 16 с.

1963

Бабишкін О. Драматургія Лесі Українки. – К.: Держ. вид-во образотв. мистец. і муз. л-ри УРСР, 1963. – 410 с.: портр., іл.

Білецький О. Про драматичну поему Лесі Українки “У пущі”: відзив на канд. дис. О. Ставицького «Драматична поема Лесі Українки “У пущі”» // Письменник і епоха. – К. : Держлітвидав України, 1963. – С. 493–500.

1964

Українка Леся. У пущі // Твори: в 10 т. – Т. 5. Драматичні твори. – К.: Дніпро, 1964. – 309 с. : [5] л. іл.

1966

Боженко М. Драматичні поеми Лесі Українки // Укр. мова і л-ра в шк. – 1966. – № 9. – С. 10–15.

1971

Филипович П. Генеза драматичної поеми Лесі Українки “У пущі” // Література. – Нью-Йорк: [б. в.], 1971. – С. 286–309.

1976

Горохович Т. “У пущі” – драматична поема Лесі Українки // Жіночий світ (Вінніпег). – 1976. – Ч. 2. – С. 3–4.

Українка Леся. У пущі // Твори: у 12 т. – Т. 5. Драматичні твори. – К.: Наук. думка, 1976. – 332 с.

1980

Залеська-Онишкевич Л. Справа вибору в Річардовому екзистенціялістичнім шуканні в творі Лесі Українки “У пущі” // Леся Українка: зб. пр. на 100-річчя від дня народж. Лесі Українки. – Філадельфія: Світовий ком. відзначення 100-річчя народження Лесі Українки, 1980. – С. 199–206.

1984

Дем’янівська Л. “У пущі” // Українська драматична поема к. XIX – поч. XX ст.: [проблематика, жанрова специфіка]. – К.: Вища шк., 1984. – С. 70–82.

Пономарьов П. “У пущі” Лесі Українки: (до питання про тему та ідею твору) // Леся Українка. Публікації. Статті. Дослідження. – К.: Наук. думка, 1984. – С. 238–246.

1992

Залеська-Онишкевич Л. Драматична поема Лесі Українки “У пущі” як твір модерної літератури // Вісн. АН України. – 1992. – №. 10. – С. 51–54.

1996

Залеська-Онишкевич Л. Драматична поема [Лесі Українки] “У пущі”: тло доби твору й творення // Слово і Час. – 1996. – № 2. – С. 12–15. – (Дати).

1997

Захарчук І. Від драми любові до драми свободи: мистецький конфлікт онтологій (“У пущі”) // Леся Українка та національна ідея. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 1997. – С. 69–74.

Криловець А. Філософія свободи в драматичній поемі Лесі Українки “У пущі” // Суспільствознавчі науки та відродження нації: зб. наук. пр. Кн. 1. – Луцьк: Волин. акад. дім, 1997. – С. 107–108.

1999

Агеєва В. Митець і пуща: [про драматургію Лесі Українки] // Слово і Час. – 1999. – № 8. – С. 11 – 18.

Рисак О. Драматична поема Лесі Українки “У пущі” (спроба сучасного осмислення) // Українська філологія: школи постаті, проблеми: зб. наук. пр. Міжнар. конф., присвяченої 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті. – Л.: Світ, 1999. – Ч. І. – С. 489–496.

2000

Кухар Р. В. До джерел драматургії Лесі Українки: монографія. – Ніжин: Вікторія-Ніжин, 2000. – 268 с.

2003

Малютіна Н. Поетика семіозису в драматичні поемі Лесі Українки “У пущі” // Леся Українка і сучасність: зб. наук. пр. – Т. 1. – Луцьк: Волин. обл. друк., 2003. – С. 107–115.

2008

Білецький О. По поводу кандидатской диссертации Алексея Ставицкого «Драматична поема Лесі Українки “У пущі”» (підготовка тексту, передмова та примітки Т. Третяченко) // Слово і Час. – 2008. – № 9. – С. 74–86. – (Написане лишається).

Українка Леся. Усі твори в одному томі / Передм. М. Литвинця. – К.; Ірпінь: ВТВ “Перун”, 2008. – 1376 с. – (Поетич. поличка “Перун”).

2009

Демська-Будзуляк Л. Драма свободи в модернізмі: Пророчі голоси драматургії Лесі Українки: монографія. – К.: Академвидав, 2009. – 184 с. – (Серія “Монограф”).