Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

11.05.1901 р. До М. М. Коцюбинського

Чернівці Чернівці, ул. Новий світ, 61,
11/V (28/IV) 1901

Високоповажаний добродію!

Ще перед Великоднем отримала я від п. Чернявського запросини до участі в Вашому Чернігівському збірнику, та через дуже прикрий стан свого здоров’я не могла тоді ні віршів переписати, ні навіть на листа, як годиться, відповісти. Дуже прошу, нехай п. Чернявський вибачить мені сю негречність, що й тепер не пишу до нього просто, а се тим, що я згубила його адресу чи, може, лишила її ненароком вдома.

Тепер я оце від двох тижнів пробуваю в гостині у п. Ольги Кобилянської, отже, ми зважили послати наші вкладки літературні вкупі, та ще взяли три вірша від п. Маковея, що теж тут в Чернівцях мешкає. Сподіваємось, що наша посилка прийде ще не занадто пізно.

Якби до Вашого збірника мої «Єгипетські фантазії» не придались, то дуже прошу прислати мені їх назад, бо переписування мені тяжче йде, ніж складання віршів, а тим часом треба вже помалу братись до переписування для того видання віршів моїх, що має таки вийти (може, я зберу на те енергію!) на Україні російській.

Мій щирий привіт Вам з дружиною, п. Чернявському і всім, хто мене собі пригадує у Чернігові. Панна Ольга Кобилянська теж просить привітати Вас і просить вибачити, що не пише Вам сама через надмір літературної і всякої іншої праці.

З найбільшою пошаною Л. Косач


Примітки

Подається за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. – К.: Наукова думка, 1978 р., т. 11, с. 227 – 228.

Вперше надруковано в журн. «Україна», 1924, кн. 1-2, с. 169.

Подається за автографом, який зберігається в Чернігівському літературно-меморіальному музеї М. М. Коцюбинського (№ А – 2278).

отримала я від п. Чернявського запросини до участі в Вашому Чернігівському збірнику – Микола Федорович Чернявський (1868 – 1946), український письменник і перекладач, був одним із упорядників літературно-художнього збірника «Дубове листя», який вийшов 1903 p. y Києві. Леся Українка вмістила в ньому два вірші «Сфінкс» і «Ра-Менеїс» (під спільним заголовком «Єгипетські фантазії») і поему «Роберт Брюс, король шотландський».

треба вже помалу братись до переписування для того видання віршів моїх – Йдеться про друге, доповнене видання збірки «На крилах пісень» (1904).