Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

11.06.1901 р. До І. Я. Франка

Кимполунг Kimpolung (bei Frau Susanna Niesner)

Шановний добродію et cher Maître, – як стоїть справа з нашим каталогом? Я хтіла написати Вам взагалі звідси, та щось не пишеться (от і «писателька»!). Мої твори, призначені до «Віс[ника]», переписують мені у Чернівцях, та щось довгенько, – як будуть готові, то пришлю.

Щиро вітаю Вас з родиною і товариством.

З поважанням Л. Косач

У Львові буду через три тижні, а два тижні пробуду ще тут, у горах.


Примітки

Подається за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. – К.: Наукова думка, 1978 р., т. 11, с. 241 – 242.

Поштівка до І. Франка, 1901 р.

Вперше надруковано у вид.: Леся Українка. Публікації, статті, дослідження, вип. 1, с. 47.

Подається за автографом (ф. 3, № 1635).

Звірено з виданням: Косач-Кривинюк О. Леся Українка: хронологія життя і творчости. – Нью-Йорк: 1970 р., с. 541. Істотних різночитань з виданням 1978 р. нема.

як стоїть справа з нашим каталогом? – Леся Українка мала намір скласти каталог перекладів на українську мову кращих творів світової літератури. Франко мав його доповнити і переглянути. Каталог не зберігся.

Мої твори, призначені до «Віс[ника]» – окремі поетичні цикли творів Лесі Українки – «Ритми», «Хвилини». Вони були надруковані в «Літературно-науковому віснику» (1901, кн. 9; 1902, кн. 1).