Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

Ой у нашій Колодяжні стала новина

Запис К.В.Квітки

Ой у нашій Колодяжні стала новина –…

Ой у нашій Колодяжні стала новина:

породила дівчинонька малеє дитя.

Студія про цю пісню з указанням західнослов’янських варіантів у Довнар-Запольский, с. 178 і далі. Тексти з іншими мелодіями: Бигдай, № 476; Конощенко, т. 2, № 91; без нот: Головацкий, т. 3, ч. 1, с. 26, № 15; Rokossowska, № 35, ст. 182; Омельченко, т. 2, с. 8, № 44; Милорадович, с. 120, № 24; Новицкий, с. 153; Довнар-Запольский, № 498; Гринченко, т. 3, № 533 (там показані і інші паралелі); Гнедич, № 968; Чубинский, т. 5, 890, № 461.

Місце запису: с.Колодяжне Ковельського повіту


Примітки

Подається за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. – К.: Наукова думка, 1977 р., т. 9, с. 343.

Вперше опубліковано: Народні мелодії. З голосу Лесі Українки. Записав і упорядкував Климент Квітка. – К.: 1918 р., ч. 2, с. 163.

Початок балади про дітозгубницю. З цього приводу К. Квітка написав окрему грунтовну розвідку: Українські пісні про дітозгубницю. – Етнографічний вісник УАН, кн. 3. К., 1926, стор. 113 – 137; кн. 4, 1927, стор. 31 – 70, і окремо: Повідомлення Кабінету музичної етнографії. – Збірник історично-філологічного відділу УАН, № 59. К., 1927.