Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

Та рано-раненько

Запис К.В.Квітки

Та рано-раненько – нотний запис

Та рано-раненько, та рано-раненько

виряджай мене, ненько, хорошенько,

та рано-раненько, та рано-раненько

до тієї тещі гордої,

та рано-раненько, та рано-раненько.

– Не пий, сину, першої чарки від тещі,

та рано-раненько, та рано-раненько,

злий коникові на гриву,

та рано-раненько, та рано-раненько.

Парал. тексти без нот: Г. Ткачев. Этнографические очерки Богучарского уезда. Памятная книжка Воронежской губ. на 1865 и 1866 годы. Воронеж, 1867, ст. 202; Stecki, t. I, s. 79; Гр. Купчанко. Песни буковинского народа. – Записки юго-западного отдела имп. русского Географического общества, т. 2, К., 1875, № 205; Труды общества иссл. Волыни, т. 1, с. 137, № 51; Эварницкий, № 555.

Місце запису: Миропілля


Примітки

Подається за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. – К.: Наукова думка, 1977 р., т. 9, с. 240 – 241.

Вперше опубліковано: Народні мелодії. З голосу Лесі Українки. Записав і упорядкував Климент Квітка. – К.: 1917 р., ч. 1, с. 66.

Співають світилки, коли мати виряджає в неділю молодого до тещі.