Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

Лірика Лесі Українки на тлі еволюції форм української поезії

Борис Якубський


Примітки

В нашому е-перевиданні розділам статті дано назви.

Подається за виданням: Леся Українка Твори. – [Київ:] Книгоспілка, [1927 р.], т. 2, с. 7 – 33.