Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

XVII–XVIII століття

Ольга Косач-Кривинюк

Косачі ведуть свій рід од «польської корони шляхтича» Петра Косача, що вийшов у «Малороссию» в кінці XVII століття і служив у Стародубі городничим, при полковниках Миклашевському й Скоропадському.

Син Петра Косача, Василь Петрович Косач, бакланський сотник 1732–55.

Син Василя і внук Петра, Степан Васильович Косач, спочатку писар полкового суду, потім осавул 1748 і полковий писар 1757–60.

Підстави

1. Ал. Лазаревский. Описание Старой Малороссии. Материалы для истории заселения, землевладения и управления, т. I. Полк Стародубский. Киев 1888. Ст. 100. 92.

Предок Лесі Українки, з боку батька, Косач (ім’я невідоме [У Лазаревського він зветься Петро. ОКК])), прибув з Польщі, служив у війську Яна Собеського, що перемогло турків. На Україні був у гетьманському війську.

В XVII віці вже на Україні народився його син Василь Косач. Він служив у Стародубському полку до смерти значковим товаришем, асесором Стародубського полкового суду і сотником Бакланської сотні. Визначний заслужений старшина, що видко з гетьманських універсалів.

Син Василя Косача, Степан Косач, був полковий полку Стародубського старшина, в суді полковім і в полковій канцелярії; бунчуковий товариш 1767 10 квітня, дворянський маршалок в Погарському повіті.

Син Степана, Григорій Косач – бунчуковий товариш і дворянський маршалок Мглинського повіту.

Підстави

«Дело о дворянстве рода Косачей», Архив Черниг. Двор. Депут. Собрания № 5087. Началось 1784 года. На 302 листах.

Максим Йосифович Косач, 1765 р. був військовим товаришем, у відставці Стародубський полковий суддя. Його другий син –

Матвій Максимович Косач – народився 1740, губерніальний секретар. Його син –

Григорій Матвійович Косач – народився 1764, губерніальний секретар. Його син –

Антін Григорович Косач – народився 1814 p., колезький секретар. Його син –

Петро Антонович Косач (батько Лесі Українки) – народився 20 грудня 1841 р. – Действительный статский советник.

Підстави

Граф Григорий Александрович Милорадович. Родословная книга Черниговского дворянства. T. І, ч. 1 и 2. СПБ. 1901. З неї ч. 1, стор. 49-50.

Драгомани (предки Лесі Українки по матері) – заволоки грецького роду, служили драгоманами при гетьманському уряді Богдана Хмельницького, тобто були урядовцями для урядових зносин з чужими урядами.

Підстави

1. Автобіографія Олени Пчілки (Лесиної матері) при її «Оповіданнях» вид. «Рух» 1930 р. Автобіографію писав зі слів Олени Пчілки Т. Черкаський і закінчив 18 жовтня 1929 р.

2. Олена Пчілка. Спогади про Михайла Драгоманова. «Україна», 1926, кн. 2-3.

Стефан Драгоманов, значковий товариш, вибраний був 3 січня 1756 за війта в м. Переяславі «яко чоловік зацний і віри годний». Він підписувався ще грецькими літерами. Переселився до м. Гадячого, коли там був гетьманський уряд Розумовського.

Його син Яким був військовим товаришем, оженився в Гадячому з дочкою гадяцького полкового судді Колодяжинського Ганною. Він став писатися Драгоманов. Яким мав синів: Олексія, Якова (декабриста) [Про Якова Драгоманова дивись: а. Павловський И. Фр. Декабрист Я. А. Драгоманов «Україна». Наук, та літ.-публ. щомісячний журнал. Рік перший, т. II, май 1907, ст. 218. б. Центрархив. Восстание декабристов. Материалы, т. VIII. Гос. Изд. Ленинград. 1925, Драгоманов Яков Якимович, ст. 80 і 314. в. Багаліївна-Татаринова О. Справа Якова Драгоманова. Ст. 155-173 у книзі: Декабристи на Україні, т. И. За ред. Д. Багалія. Київ 1930. Всеукр. Акад. Наук. Збірник історично-філологічного відділу № 37-6. ОКК]) і Петра (Лесин дід по матері), що народився 29 червня 1802.

Підстави

1. Автобіографія Олени Пчілки.

2. Спогади про Михайла Драгоманова Олени Пчілки.

3. Лист Олександра Петровича Драгоманова, Лесиного дядька, до Лесиної матері 11 червня 1896. Архів Олени Пчілки

[Олександер Петрович Драгоманов 11 червня 1896, знаючи, що Леся має приїхати до нього в психіатричну лікарню в Творках під Варшавою (щоб зібрати матеріали для «Блакитної троянди»), де він тоді служив лікарем, пише до Лесиної матері (своєї сестри), просячи прислати Лесею батьків (Петра Якимовича Драгоманова) портрет, щоб він міг зробити собі копію, бо не має батькового портрета, а хоче мати, і документи про їхнього прадіда Стефана Драгоманова (не пам’ятаю, чи на цьому документі, чи на якомусь іншому, але я бачила і добре пам’ятаю підпис грецькими буквами цього свого прадіда Стефана – не Степана – Драгоманова), що служив у переяславському війську. Пише теж, що у нього є документи про затвердження того прадіда на тій самій (якій?) посаді і другий документ про призначення діда Якима Стефановича Драгоманова військовим товаришем. ОКК]

4. Лист Ол[ександра] Петр[овича] Драгоманова до Лесиної матері 12 липня 1896. Архів Олени Пчілки [12 липня 1896 О. П. Драгоманов пише Лесиній матері, що Леся вже у нього, привезла портрет і документ, що він просив; переписала ті документи, що є в нього, і привезе ці копії матері. ОКК]

5. Копія постанови про дворянство роду Драгоманових.

6. Документ, що зветься «Выбор» (і копія з нього). Архів Олени Пчілки