Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

2.11.1898 р. До М. I. Павлика

Київ

Вис[око]п[оважаний] друже!

Ваша цитата зовсім невірна для статті у «В[естнике] Е[вропы]», я заледве по змісту знайшла її (як бачите, під іншим заголовком, і не в [18]70, а в [18]77 р.!), другий раз цитуйте докладніше. «Р[усскую] м[ысль]» ніяка сила людська не може мені знайти у Києві, бо вона «із’ята», навіть у публічн[ій] бібліот[еці] нема. Може, згодом де знайдеться. Тим часом посилаю те, що вдалося здобути. Простіть, що писано олівцем і з деякими скороченнями слів, у публ[ічній] бібл[іотеці] (де я переписувала) інакше, як олівцем, писати невільно, а скорочення і викидання ъ – для швидкості, бо і так 5 днів пішло на переписку (два дні прийшлось святечних, коли бібл[іотека] була закрита), швидше я ніяк не могла.

Яку іменно розправу Вам треба з «Р[усской] м[ысли]»? Я боюсь, що Ваша цитата зовсім неповна. Коли вам треба ще яких статей, пишіть мені тепер, до січня буду тут. Маю тепер список всіх статей, поміщених у «В[естнике] Е[вропы]», коли треба, можна всі списати.

До побачення.

Пишіть мені за ініціалом Л., а не О., я звикла все отримувати на своє власне ймення.


Примітки

Подається за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. – К.: Наукова думка, 1978 р., т. 11, с. 75.

Друкується вперше за машинописною копією (ф. 2, № 920).

Датується за змістом і за поштовим штемпелем.

Ваша цитата – Леся Українка розшукувала в російських журналах праці М. П. Драгоманова для видання його творів, яке готував М. Павлик. В даному випадку йдеться про неточність бібліографічного опису.

«Вестник Европы» – російський журнал. Видавався в Москві у 1866 – 1918 рр.

«Русская мысль» – російський щомісячний літературно-політичний журнал. Виходив у Москві в 1880 – 1918 рр.

Пишіть мені за ініціалами Л., а не О. – Очевидно, М. Павлик надсилав свої листи на ім’я О. Косач, матері поетеси.