Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

Євангеліє

Моріс Верн

Переклад Лесі Українки

Переклала з французького Л. У.

Обкладинка видання 1905 р.

Обкладинка видання 1905 р.

Християнська теологія завжди дбала про те, щоб виказати походження, взаємні відносини та історичну вартість чотирьох євангелій, прийнятих до біблійного канону. Та тільки відтоді, як поновилися студії екзегетичні в кінці останнього [18] століття, до цих питань підійшли з незалежністю, невідомою в давніші часи, і можна було сподіватися порозуміння вчених, що бажали знайти умови, за яких з’явилися євангелії. На жаль, так не сталося: незважаючи на глибокі праці людей з поважною ерудицією, проблема, щойно згадана нами, не може вважатися розв’язаною. Отже, нашим завданням буде не так виклад здобутків, як викладення в ясній та безсторонній формі основ (методи) досліду, настільки ж складного, як і цікавого.

Розкривши новий заповіт, знаходимо чотири чималі писання, названі Євангелія (що має означати виклад доброї звістки про Ісуса Христа), поставлені під іменами св. Матвея, св. Марка, св. Луки і св. Іоанна (Івана), апостолів, або апостольських учнів. Ми почнемо аналіз цих книжок із другої книжки – св. Марка. Робимо це через те, що план цієї книжки є найпростішим та найлегшим для розбору з усіх чотирьох писань, і що більшість вчених погоджується вважати цю книжку за редаговану раніше, ніж три інші книжки.


Примітки

Леся Українка зробила цей переклад за порадою М. Драгоманова. Він був опублікований І. Франком у журналі «Житє і слово» (1895, т. 3, кн. 1, с. 121 – 136, кн. 2, с. 286 – 295), а в 1905 році – окремою брошурою.

В нашому е-перевиданні стаття розбита на розділи, і цим розділам дано назви.

Подається за виданням: Верн М. Євангеліє. – Львів: З друкарні наукового товариства імені Шевченка, 1905 р. – 68 с. – Літературно-наукова бібліотека. Ч. 111. Відповідає за редакцію Володимир Гнатюк.