Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

01.1897 р. До І. Я. Франка

Січень 1897 р. Київ

Шановний добродію!

Мені передано, що Ви хотіли б, аби стаття була взята назад. Не від мене залежить вимагати її друкування, але по власній волі я її назад не візьму. Всяку полеміку прошу направляти на мене, бо приймаю цілком на себе відповідальність за думки, виражені «по долгу совести и чести»…

З правдивим поважанням

Н. С. Ж.


Примітки

Подається за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. – К.: Наукова думка, 1978 р., т. 10, с. 362.

Вперше надруковано у вид.: Твори в 5-ти т., т. 5, с. 186.

Подається за рукописною копією (ф. 3, № 1626, с. 63). Автограф не відомий.

Звірено з виданням: Косач-Кривинюк О. Леся Українка: хронологія життя і творчости. – Нью-Йорк: 1970 р., с. 373. Істотних різночитань з виданням 1978 р. нема.

Датується на підставі історико-літературних даних про полеміку між Лесею Українкою та І. Франком на початку 1897 p., викликану статтею І. Франка «» («Житє і слово», 1896, № 6, с. 401 – 407).

Аби стаття була взята назад – Полемічна стаття Лесі Українки «Не так тії вороги, як добрії люди» («Житє і слово», 1897, т. 6, с. 244 – 250), спрямована проти помилкових тверджень І. Франка про недоцільність участі українців Желябова, Кибальчича та інших революційних народників у російському революційному русі. Сам І. Я. Франко пізніше назвав полемічні виступи власні і Лесі Українки документами «епізоду непорозуміння між своїми» (див.: Франко І. Молода Україна. Львів, 1910, с. 96).