Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

1.03.1895 р. До М. I. Павлика

Софія 17/ІІ 1895

Шановний друже!

Посилаю Вам спис творів, що Ви просили, дядько сам його дав і сказав мені, що дошукуватись тут у бібліотеці його всіх творів рос[ійських] – даремна праця! Бо він і сам не знає вже, де вони були друковані, і чи єсть вони у нього, чи ні. Прийшлось би хіба скрині з старими шпаргалами розрити, та й то хто зна, чи не задарма. Він уважає, що досить списати важніші праці, лишивши на боці рецензії, замітки і т. п. Він рішуче застерігає, щоб і не пробувати говорити про його російські остатні праці під псевдонімом, бо тим можна накликати халепу велику на добрих людей. Що ж зробите! Колись, може, прийде слушний час, коли виявиться все. Врешті, про ті праці і так ті, кому треба знати, знають. Від себе скажу, що готова і далі помагати Вам в чому треба для Вашої праці.

Дядькове здоров’я все не добре, кашель, і їсти трудно. Здається, за остатні два теплі, зовсім весняні дні йому стало краще, але сьогодні, на лихо, знов ударила зима і знов йому погано. Будем все ж надіятись на ліпше.

Ну, бувайте здорові! Ніколи – зараз у мене англійська лекція (від певного часу ми з Радою учимось у одної англічанки), а я ще маю багато роботи різної. Спасибі за лист Н[иколаю] II, хоч я вже його бачила раніш.

Л. К.


Примітки

Подається за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. – К.: Наукова думка, 1978 р., т. 10, с. 286 – 287.

Вперше надруковано у вид.: Твори в 5-ти т., т. 5, с. 167.

Подається за автографом (ф. 101, № 327).

Звірено з виданням: Косач-Кривинюк О. Леся Українка: хронологія життя і творчости. – Нью-Йорк: 1970 р., с. 301. О.Косач-Кривинюк датує його 5 (17) лютого 1895 р., вважаючи дату 17.02 за григоріанську. Істотних різночитань з виданням 1978 р. нема.

Посилаю Вам спис творів – Йдеться про бібліографію праць М. Драгоманова, що її складав М. Павлик. Бібліографія надрукована у вид.: Михайло Петрович Драгоманов, його юбілей, смерть, автобіографія і спис творів. Зладив і видав М. Павлик. Львів, 1896.

Про його російські остатні праці під псевдонімом – Усі праці М. Драгоманова, публіковані після його еміграції 1876 р., в Росії друкувалися під псевдонімами і криптонімами. Розкриття цих псевдонімів і криптонімів ставило б під удар редакторів та видавців.

Спасибі за лист М[иколаю] II – Мова йде про «Открытое письмо Николаю II», написане у відповідь на урядову промову Миколи II 17 січня 1895 р. У листі висловлювався протест проти деспотизму, говорилось, що у багатьох людей погрозлива промова царя «загострить рішучість боротися з ненависним ладом всякими засобами». Цей лист спочатку поширювався в Росії нелегально у гектографованому вигляді, а потім був опублікований за кордоном, зокрема у журналі «Народ», 1895, № 3-4, с. 42 – 43. У примітці до цієї публікації сказано:

«Се письмо перепечатано у Лондоні 7 февраля 1895 p. «Союзом книгоношей». «Союз книгоношей» – новоосноване товариство для перевозки у Росію всяких заборонених там видань усіх напрямків і [на] всіх мовах. Центральне бюро товариства складають: В. Войнич, Ліліан Войнич (англічанка) і С. Штейн. Адрес центрального бюро: Wojnich, III, The Grove, Hammersmith, London, W. Рекомендуємо товаришам се товариство – преважне для політичної свободи у Росії».