Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

9.05.1903 р. До Ф. В. Волховського

Сан-Ремо 9.V.1903

Шановний добродію і земляче!

Посилаю Вам решту перекладу. Скінчила я його таки тоді ж, як думала, та переглянути не було часу досі за всякою всячиною, а потім я зважила перше діждатись листа од Вас, та тоді й посилати. Так і роблю. Дуже рада, що догодила перекладом. Ще, може, попрацюємо вкупі. Ваші «пункти» передаю товаришам, а сама теж подумаю і напишу свої уваги, тілько не зараз, бо і часу бракує, і нездужаю (безсоння заїдає!), і настрій якийсь розтріпаний; отримала звістку, що сестру арештували в Петербурзі []. Хоч, здається, справа її пуста (сходка) і хутко мають би то, на її думку, випустити, а все прикро an und für sich думати, що рідна людина в чортівських лабетах сидить… та вже такі часи!

Думаю між 15 і 20 сього місяця бути в Празі, варто б Вам під той час написати до мого товариша, то буде і до мене. По 20-м буду у Львові і залагоджу Вам справи з газетами і книжками. З газет ще випишу Вам видання «Поступ» [2], не так то революційне, а більш про? світно-демократичне (для селян), але може Вам воно придасться. По історії України є дещо популярного, – котре путніше, то пришлю Вам, хоч правду кажучи, зовсім путнього мало, має вийти (певне сього літа) брошура Цегельського, власне – історія України з соц[іал-]револ[юційного] погляду, тай я маю зладити історію селян під царями російськими [3] (головно, історію панщини, рекрутчини та податків і відношення до того всього, свідоме і несвідоме, царів з їх маніфестами), політична історія буде там займати другорядне місце (найбільше зачеплю Палія і Мазепу і Гордієнка, Петра і Катерину та те панство, що продавало і купувало Україну «даже до дне сего»). Хотіла б зладити сю книжку, поки ще я по сім боці, та се ще як мої груди і нерви звелять… Будьте ласкаві, ні про сей мій план, ні пізніше про моє авторство нікому не говорити.

Скілько мені відомо, доброго укр[аїнсько-]руського словаря нема. Я чула, що мав вийти сього року. Поганеньких є скілька. Можу Вам їх вислати з Києва на яку схочете адресу.

З польських поп[улярних] історичних робіт дещо було порядне в виданні «Swiatło», але і там український елемент історії лишився дуже в тіні. Запитаю галичан соц[іал]-дем[ократів], їм краще знати. Ваш проект про два нариси з історії України і Польщі подам товаришам, сама тим часом не берусь, бо не маю способу зібрати потрібні матеріали і не знаю, коли матиму. Я тепер ще непевна себе і надовго вперед не загадую.

Пишіть мені в Прагу або Львів (Michael Pawlik, Lubelska Unia, 5, Lemberg, для п. Лесі).

А тим часом бувайте здорові.

Л. У.


Примітки

Оригінал листа зберігається в архіві Інституту Гувера, колекція Ф. В. Волховського, фонд 5.

Вперше опубліковано: Леся Українка. 1871–1971. Збірник праць на 100-річчя поетки. – Філадельфія : 1980 р.

Подається за публікацією: Дун О., Скрипка Т. Листи Лесі Українки до Фелікса Волховського. – Слово і час. – 1991. – № 5. – С. 37–48.

1. Сестра Ольга, слухачка Вищих жіночих курсів у Петербурзі, була заарештована за участь у революційних подіях.

2. Український науково-популярний тижневик, який видавався у Коломиї (1903–1905) Л. Кульчицьким.

3. Йдеться про брошуру Лесі Українки «Яке наше життя під московськими царями».