Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

5.07.1903 р. До Ф. В. Волховського

Зелений Гай Гадяч. Полтавська губ. 22.VI. 1903.

Hadiatch, gouvern. de Poltava 22.VI.1903

Dear sir!

I am sorry to say that your business is not to be regulated before autumn – it is “dead season”, alas! I could hardly see only two of my friends, the other I shall see in August. They gave me good hopes but it is not in their competence to say more. However, one of them did me promise two articles (on the modernest press and on the peasantry in our country), as this gentleman is of a great competence in that matter, so I think his articles will be of use for Your Review and I shall try to adapt them in this way to make them interesting for the English public.

I should be glad to know, if you have received at time all the material that You need? This two weeks You can address You to my friend in L., he will order all the necessary, as well as myself could do it. Later You have Mme P. at Your service.

Friendly greetings L.K.

Шановний добродію!

Прикро, що Вашу справу неможливо залагодити ще до осені – то був «мертвий сезон».

Я ледве могла зустрітися лише з двома своїми друзями, інших побачу у серпні. Вони підтримали мої хороші сподівання, але не в їх компетенції сказати більше. Один з них однак обіцяв мені статті (на тему найновішої преси і про селянство у нашій країні). Ця людина – хороший знавець цієї справи, отже, його статті будуть придатні для Вашого «Ревю», а я постараюсь їх так приладнати, щоб вони були цікавими для англійської публіки.

Хотіла б знати, чи Ви вчасно отримали всі необхідні для Вас матеріали.

Впродовж цих двох тижнів можете писати на адресу мого приятеля у Л., який замовить усе необхідне, я теж могла б це зробити. Згодом ці послуги зможе робити п. П.

З дружнім вітанням Л. К.


Примітки

Оригінал листа зберігається в архіві Інституту Гувера, колекція Ф. В. Волховського, фонд 5.

Вперше опубліковано: Леся Українка. 1871–1971. Збірник праць на 100-річчя поетки. – Філадельфія : 1980 р.

Подається за публікацією: Дун О., Скрипка Т. Листи Лесі Українки до Фелікса Волховського. – Слово і час. – 1991. – № 5. – С. 37–48 (переклад з англійської мови). Англійський текст подано за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 14 тт. – Луцьк: 2021 р., т. 13, с. 308 – 309.